Tweemaal Torfbroek

Orchideeënwandeling, het Torfbroek en zijn paradepaardjes. Nu zondag, 30 juni, voor een keertje van half drie en tot vijf. En Levendig Torfbroek, doorheen het gevarieerd kalkrijk laagveen, met zijn plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. Zondag 7 juli, van half tien tot twaalf. Je komt dan gewoon ogen tekort. Begeleider van beide wandelingen is […]

Lees verder


Niet achterom kijken

Er zijn in ons leven af en toe momenten waarbij we ons op een kruispunt weten staan: we moeten een keuze maken over de richting die we zullen gaan. Een nachtje erover slapen helpt niet steeds. Het is soms een moeilijk afwegen tussen het volgen van ons hart of het volgen van ons verstand. Meestal […]

Lees verder


Damiaanstoet in 1989

Het is in september dertig jaar geleden dat de groep Bergenaren op deze foto naar Tremelo trok om deel te nemen aan een stoet ter gelegenheid van het honderdjarig overlijden van Pater Damiaan. Het was op die 24e september niet enkel zeer mooi en warm weer, maar de aanwezigheid van Berg was uiterst opvallend. Elke […]

Lees verder


Vijfde zondag

Enkele malen per jaar heeft de maand vijf zondagen, zoals deze maand juni met zondag 30 juni als vijfde zondag. Dit betekent dat er in onze kerk dan leeg blijft en er geen viering is. Met de buurparochies hebben we vroeger afgesproken om op een vijfde zondag samen als Federatie Kampenhout eucharistie te vieren in […]

Lees verder


Regioploeg Leuven

Dinsdagavond 18 juni werd in de Sint-Jacobskerk in Leuven de regioploeg voorgesteld van de nieuwe Pastorale Regio Leuven. Het team wordt geleid door deken Patrick Maervoet. Jonas Sanen is jongerenpastor, Peter Goossens is econoom, Marie Boz is vormingswerker en Pieter van Wetten is begeleider gemeenschapsopbouw. Hun taak start op 1 september, maar nu reeds bereiden […]

Lees verder


Geniet van elke dag

Heerlijk om deze kinderen bezig te zien. Samen zijn ze op ontdekkingstocht. Niets kan hen nog schelen. Ze zijn gefocust op enkele mieren die hun hol beveiligen. Of misschien vertellen ze hun diepste geheimen op dit moment. Of misschien tekenen ze zoals Jezus met hun vinger in het zand. Laat deze vakantietijd maar weer een […]

Lees verder


Maandag beginnen ze weer

onze kerkpoortclochards, met hun zomerse maandagavondconcerten. Van de laatste maandag van juni tot en met de laatste maandag van augustus, tien maandagen dus, brengen ze met zang en muziek telkens een onvergetelijke zomeravond voor de aanwezigen. Ze starten telkens om half acht, en gaan door tot het donker wordt. Als de regen een keer niet […]

Lees verder


Wie ben ik ?

Het is een vraag die fundamenteel menselijk is. We stellen ze niet vaak, een waarachtig antwoord is immers moeilijk. We zijn tevreden met de voor de hand liggende antwoorden: we zijn ons beroep, kind-van, ouder-van, gehuwd of niet, onze titels … Ze volstaan voor onze omgeving, maar voor onszelf willen we meer. We willen weten […]

Lees verder


Dankviering

De viering van zondag zal weer feestelijk zijn. Het wordt een gezinsviering met alle kinderen die dit jaar hun vormsel of hun eerste communie gedaan hebben. Als afsluiting van de catechese is het tegelijk ook een dankviering, met opnieuw veel muziek en zang. Na de viering blijven we nog even in de kerk napraten met […]

Lees verder