Leiderschap

Vandaag staan de leiders van ons land in het centrum van de belangstelling. Dat is logisch, want er is een crisis aan de gang. We kijken zelfs met speciale aandacht naar de leiders in andere landen: doen zij het misschien beter? Het is zinvol om na te denken over de kwaliteiten van een goede bestuurder, […]

Lees verder


Samana Berg

Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen op het leven van ons allen, onder meer ook op onze Solidariteitsactie – tombolaverkoop. We kunnen geen bezoekjes meer brengen en de mensen onze lotjes aanprijzen. De organisatie heeft beslist de verkoop op een latere datum verder te zetten, en de hierop volgende tombolatrekking uit te stellen tot het coronagevaar […]

Lees verder


Somberheid

De dood van Jezus moet een hele klap geweest zijn voor zijn leerlingen. Ze waren niet enkel een vriend verloren, ook hun hoop op een nieuwe wereld was volledig verdwenen. Jezus had in al wat hij zei en deed laten doorschemeren hoe een betere wereld er kon uitzien: vol menselijkheid en begrip, zonder uitsluiting, macht […]

Lees verder


Geloven thuis

Sinds Palmzondag is het altaar in onze kerk versierd met een kijktafel. Deze kijktafel is eigenlijk bedoeld als inspiratie voor een soortgelijke kijktafel bij u thuis. Nu er geen mogelijkheid is om op zondag in de kerk samen te vieren, is het belangrijk om onze band met ons geloof niet te verliezen. Een dergelijke kijktafel […]

Lees verder


De droom in het midden

De zondag na Pasen wordt beloken Pasen genoemd. Het woord beloken heeft te maken met de luiken voor de ramen van een huis: ze zijn gesloten. In zekere zin past deze zondag goed in de lockdown. We blijven binnen, want buiten is er gevaar. De apostelen van tweeduizend jaar geleden hadden deuren en vensters ook […]

Lees verder


Triptiek

Met Pasen werd het grote schilderij in onze kerk weer geopend. De triptiek is ongeveer vijfhonderd jaar oud. Op het middenpaneel is de Heilige Drievuldigheid afgebeeld, met in het midden God de Vader, links Jezus en rechts, volledig in het wit, de Heilige Geest. Op de twee zijpanelen staan de opdrachtgevers van het schilderij afgebeeld. […]

Lees verder