Landelijke Gilde

De Landelijke Gilde Berg heeft ieder jaar een eucharistieviering voorafgaand aan haar Halfoogstfeest, telkens op 14 augustus. De opbrengst van de omhaling wordt bijgehouden en om de twee jaar aangevuld tot duizend euro en gestort aan het Kinderkankerfonds van Gasthuisberg te Leuven. Twee van haar leden verloren al een kind aan deze vreselijke ziekte en de Gilde wil haar steentje bijdragen.

Het Kinderkankerfonds Leuven (www.uzleuven.be/nl/kinderkankerfonds-leuven) zorgt voor de financiële middelen om kinderen met kanker en hun familie zinvol te begeleiden en te ondersteunen. Aangepaste thuiszorg en specifieke projecten verbeteren de levenskwaliteit. Hogere geneeskansen worden mogelijk door steun aan onderzoek naar de mechanismen van kinderkanker, betere diagnosemiddelen en behandelingen. Uw financiële steun kan het verschil maken, op:

Kinderkankerfonds Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven

Rekeningnummer: BE45 7340 1941 7789

Met de noodzakelijke vermelding ‘ECE-FOKKF1-V5020’

U kan ook storten op het rekeningnummer van Landelijke Gilde Berg (www.berg.landelijkegilden.be). Het gestorte wordt dan verder aangevuld tot duizend euro in 2022.

Landelijke Gilde Berg, Grootveldstraat, 1910 Berg

Rekeningnummer: BE42 7341 0801 4054

Vermelding: Kinderkankerfonds