Wie ben ik volgens jullie?

Als een bekend persoon overleden is, dan staat men even stil bij de betekenis van zijn of haar leven. Wie was zij, welke verwezenlijkingen staan op haar naam, wat was haar invloed. Elk in memoriam begint eenvoudig met een beschrijving van de levensloop, maar daarna wordt het moeilijker. De betekenis van iemands leven beschrijven is niet evident. Soms komt het inzicht daarover pas later, eventueel vele jaren na het overlijden.

Vele mensen hebben het zelfs moeilijk om er achter te komen wat de betekenis is van hun eigen leven. Ze zouden er weinig kunnen over zeggen op hun eigen begrafenis. Het zou mooi zijn moesten we mekaar daarover af en toe iets kunnen zeggen of vragen.

Zondag horen we hoe Jezus die vraag ook stelt aan zijn leerlingen. Hij vraagt eerst: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is nog gemakkelijk voor de leerlingen. Ze mogen zeggen wat de mensen zeggen. Maar snel volgt opnieuw de vraag van Jezus, nu aan henzelf gericht. En wie ben ik volgens jullie?

Petrus heeft een antwoord. Maar uiteraard is die vraag ook aan ons gericht. Wie is Jezus voor ons? Door geleerde mensen zijn hierover heel wat boeken geschreven. Je zou voor minder heel voorzichtig worden om zelf een antwoord te geven. Nog niet zo lang geleden was er maar één antwoord mogelijk, en dat werd op school van buiten geleerd. Er stond geen woord te veel in, geen woord te weinig. De levende Jezus was daarmee een dode formule geworden.

Iedere mens, op elke leeftijd, wordt uitgedaagd door die vraag: wat betekent Jezus voor mij?

Jezus is in de eerste plaats een mens geweest, levend tussen mensen, in een tijd en een samenleving vol van tegenstrijdige idealen en verwachtingen, zoals vandaag.

Voor Jezus was God een werkelijkheid in de kern van zijn leven, zeer nabij, als een liefdevolle vader. Dat maakte dat hij vol vertrouwen kon leven, overtuigd dat hij voor zichzelf de juiste weg gekozen had. Jezus had een aanleg voor vreugde en geluk, wat zeer aanstekelijk was. Als mensen met hem spraken, groeide hun zelfvertrouwen en ontdekten ze hun eigenwaarde. Hij had een grote gevoeligheid voor de zwakheden en beperkingen van mensen, de zachtheid van zijn handen was genezend, nooit oordelend.

Hij wist dat liefde tussen mensen bestaat, en dat daarmee een hemel op aarde mogelijk is. Hij kon niet ophouden met daarover te spreken. Hij wist dat die blijde boodschap bij sommigen op verzet en haat ging stuiten, maar dat weerhield hem er niet van om door te gaan.

Miljoenen mensen hebben doorheen de geschiedenis Jezus leren kennen, en ze werden door hem geïnspireerd om te leven zoals hij dat had gedaan: in waarheid en vertrouwen. Voor hen was Jezus een mens naar Gods wens, leven zoals Jezus was voor hen gelukkig en zinvol leven. (Mc 8, 27-35)