Spreken en luisteren

Oorlogen beginnen als mensen stoppen met spreken. Misverstanden en afwijkende meningen worden dan onvermijdelijk conflicten. Als de dialoog ophoudt, dan zal geweld de plaats innemen. Als er geen woorden meer gesproken worden, dan zullen de wapens spreken. Spreken en luisteren zijn essentieel om vreedzaam samen te leven. Wat we denken en voelen wordt pas duidelijk […]

Lees verder


Reinheid

Sinds ruim een jaar worden we sterk aangemoedigd om regelmatig onze handen te wassen. Het is een probaat middel om je te beschermen tegen ziektes, en om de verspreiding van ziektes af te remmen. Daarom poetsen en wassen we alles regelmatig: de vaat, onze kleren, onszelf, de vloeren … Want wat onrein is, kan ziektes […]

Lees verder


Moeders

Op de feestdag van 15 augustus wordt een evangelie gelezen over twee vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn. Lucas vertelt over de ontmoeting van Elisabeth en Maria. Elisabeth is in verwachting van Johannes de Doper, Maria is in verwachting van Jezus. Het is een gebeurtenis die overvloeit van vreugde en blijdschap. Het is […]

Lees verder


Rekenen

In de zomervakantie moet je over de schoonheid van de natuur praten. Niet over de schoonheid van de wiskunde. En toch gebruiken we onze vaardigheid om te rekenen ook tijdens de vakantie. Met snelheid en afstand als parameters kunnen we berekenen wanneer we eindelijk op onze bestemming zullen zijn. Met delen en vermenigvuldigen berekenen we […]

Lees verder


Met lege handen

Stel je eens voor dat ik doodziek in bed lig. Een dokter komt bij mij, maar hij verontschuldigt zich onmiddellijk: hij is met lege handen gekomen. Hij heeft geen medicijnen, geen instrumenten, geen dossier, geen handboeken. Hij heeft zelfs geen diploma. Het enige wat hij kan doen is aandachtig naar mij luisteren.  Hoe dan ook zou ik vriendelijk blijven, hem de tijd geven om de aangeboden koffie te drinken, het telefoonnummer van een andere dokter opzoeken, en bij zijn vertrek een zucht slaken van verbazing en opluchting.  Ergens met lege handen toekomen … dat doen normale mensen niet. Vakmensen hebben hun werktuigen en kennis mee, vrienden en familie brengen een geschenkje mee, een taartje of een fles bubbels, ze hebben hun schoenen gepoetst en een vers gewassen hemd aangetrokken.   En dan horen we zondag in het evangelie hoe Jezus zijn apostelen uitstuurde om mensen te genezen, met lege handen. Ze hadden geen instrumenten, geen diploma’s, geen handboeken, geen eten, geen extra kleren. Maar tweehonderd jaar later waren ongeveer alle landen rond de Middellandse zee christelijk geworden. Waren die lege handen dan toch niet zo leeg?  Het is zeer ongemakkelijk om met lege handen te staan. Je hebt het gevoel dat je niets zal kunnen bijdragen, niets kan aanbieden. Je hebt het gevoel dat je waardeloos bent als je er staat zonder vakkennis of diploma, zonder uniform, geld, auto, telefoon, computerprogramma, als je niets hebt om je achter te verschuilen. Je bent zwak en kwetsbaar.  Tegelijk vergeten we dat vele mensen van zichzelf vinden dat ze niet normaal zijn en er dus niet bij horen. Omdat ze dik zijn, of te mager, of te groot of te klein. Omdat ze ros haar hebben of omdat ze geen mooi kleed hebben. Omdat ze geen diploma hebben of geen rijbewijs. Omdat ze de drukte niet aankunnen of omdat ze zo snel moe zijn. Omdat ze gescheiden zijn of nooit een lief gevonden hebben. Omdat hun vader zei dat ze onbekwame prutsers waren. Ze voelen zich als een stuk vuil, ze voelen zich onrein, en die gedachte, die geest, die gaat nooit weg.   Allemaal mensen die vinden dat ze in de wereld staan met lege handen. ‘Ga naar hen met lege handen,’ zegt Jezus. Durf het aan om al je beschermingsmuren en je pasklare antwoorden thuis te laten. Wie niets heeft, zal zich enkel vertrouwd voelen bij wie ook niets heeft. Een echt gesprek is enkel mogelijk tussen gelijken, waarbij niemand ook maar de indruk kan geven méér te weten, méér te zijn, méér te kunnen. Een echt gesprek wordt mogelijk als de zwakheden erkend worden en gedeeld kunnen worden. Dan worden die onreine geesten klein en onbelangrijk. Dan zijn de lege handen toch niet zo leeg. Dan kunnen mensen weer vertrouwen vinden. Dan kunnen ze genezen. (Mc 6, 7-13)  

Lees verder


Geschiedenisboeken

In de lessen geschiedenis wordt doorgaans veel verteld over grote gebeurtenissen. De oorlogen krijgen traditioneel heel wat aandacht, met lof voor de winnaar en een korte voetnoot voor de verliezer. Gebieden worden veroverd en rijken worden uitgebreid, koningen komen op de troon, volkeren worden onderworpen. Er was een tijd dat de godsdienstlessen ongeveer dezelfde inhoud […]

Lees verder


Het dochtertje

God klopte op de deur en ging zonder wachten naar binnen. Hij zette zich neer in een stoel voor het bureau van Jaïrus.‘We moeten dringend eens praten,’ zei God. ‘Het gaat echt niet goed met je dochter.’Jaïrus keek op van zijn schrijfwerk. ‘Weet je, jij spreekt net zoals haar moeder,’ zei hij verveeld. ‘Alsof de […]

Lees verder


De overkant

Iedereen heeft wel een groep vrienden en kennissen waarmee het aangenaam is om samen te zijn. We voelen ons thuis in die groep, we weten er ons gewaardeerd. En als we elkaar niet regelmatig kunnen ontmoeten, dan zijn er nog de sociale media zoals Facebook. Daarmee kunnen we mekaar ook op afstand volgen en een […]

Lees verder