Geloven thuis

Sinds Palmzondag is het altaar in onze kerk versierd met een kijktafel. Deze kijktafel is eigenlijk bedoeld als inspiratie voor een soortgelijke kijktafel bij u thuis. Nu er geen mogelijkheid is om op zondag in de kerk samen te vieren, is het belangrijk om onze band met ons geloof niet te verliezen. Een dergelijke kijktafel thuis kan hierbij een mooie hulp zijn.

Een kijktafel bestaat uit vier elementen: een ondergrond (napje, schaal, plank), iets uit de natuur, een lichtje, en een symbool (voorwerp of afbeelding).

De kijktafel op de foto heeft een ondergrond van takken, met bloemen en groen uit de natuur, een kaars als lichtje en een klein kruis als symbool. Er werd ook een mooie tekst bijgeplaatst. Het geheel kadert in de sfeer van Pasen zoals u waarschijnlijk al begrepen had.

Het is de bedoeling dat een kijktafel ongeveer zes weken kan blijven staan, en dan vernieuwd wordt naargelang de tijd van het (liturgisch) jaar. Als de vieringen hervatten zal de kijktafel niet meer op het altaar gezet worden. Dan krijgt ze een andere plaats in de kerk om u blijvend te kunnen inspireren.

Bekijk de folder hier