Bezienswaardigheden in het kerkschip

 • Sinds november 2004 wordt, tijdens de vieringen, het klokje, afkomstig van de kapel van Berg-Heide, hangende in een speciaal vervaardigde klokkenstoel, in de kerk gebracht om tijdens de liturgie gebruikt te worden. Het vertoont het volgende inschrift: “Peeter van den Gheyn heft mi ghegoten MCCCCCLXX”
 • Vooraan boven het zijaltaar rechts bevindt zich het eikenhouten beeld van de patrones OLV der VII Weeën.
 • De huidige (2) biechtstoelen (stijl Lodewijk de XVde) worden vanaf 1760 vermeld. De priesterzit wordt bij de eerste aan de Noordzijde van de kerk geschraagd door beeldenvan Sint- Pieter en van Maria Magdalena met bovenaan een medaillon van “De Goede Herder”. Aan de tegenoverliggende zijde ter hoogte ibidem van de tweede travee is de biechtstoel voorzien van bermbeelden van St.- Petrus en van de “Verloren Zoon” met een bekroning in medaillon van “Sint-Jan de Doper”
 • De voormalige preekstoel met busten van de Evangelisten (gedateerd einde l8d” eeuw) werd omgebouwd tot nieuw dienstaltaar.
 • Het brandglasraamvan Sint-Servatius werd ook ter hoogte van de 3de travee Zuidgericht geplaatst.
 • De voorleeskatheder in gesculpteerd eikenhout en de Paaskaars staan naast het altaar.
 • De doopvont is uitgevoerd in zwart marmer (barokstijl uit de 19de eeuw) en bevindt zich in de rechter zijbeuk.
 • De kruisweg vervaardigd door L. Dendooven – Michiels uit Leuven werd op 5 juli 1928 ingewijd en bevindt zich aan weerszijden van het kerkschip met de statiën I tot VII aan de Noordkant en de statiën VIII tot XIV aan de Zuidkant.
 • Een “Ecce homo-beeld” van een onbekende meester aJkomstig uit de St-Lambertuskapel van Berg-Lelle bevindt zich vooraan links in de kerk.
 • Links achteraan staat het beeld van Sint-Joze-f met kind Jezus op de arm (eikenhout I8de eeuw).
 • Het doksaal met eiken balustrade is uit de 2de helft I8de eeuw.
 • Het orgelbuffet eil van E. Lebois wordt gedateerd op 1703 .Er is al sprake van het orgel in 165I , vernieuwd in 1782. Na de 1ste wereldoorlog (1918) werd het nogmaals aangepast door V. Van de Loo uit Rotselaar. Vooraan werden de canonieke orgelpijpen geplaatst.
 • Aan de Zuidzijde achteraan de kerk staat het beeld van Sint -Antonius .