Contacten – Parochiesecretariaat

Algemene info:
infosintservaas.be

Kerkraad:
kerkraadsintservaas.be

Parochieploeg:
parochieploegsintservaas.be

Kapelcomité Berg Heide:
kapelcomite@sintservaas.be

Federatiesecretariaat parochies Kampenhout:
voor al uw vragen, inschijvingen doop en huwelijk, attesten…
Bogaertstraat 1
1910 Nederokkerzeel
Permanentie: op woensdag van 17 uur tot 19 uur
tel. 016.88.41.51
Tijdelijk gesloten. Wel bereikbaar via:
secretariaat@sintservaas.be