De Toren

De zandstenen voet van de op het Westen gerichte toren die ingang tot de kerk verschaft wordt gedateerd op 1640. De arduinen portaalomlijsting is van 1726 (jaartal werd ingebeiteld rechts). Op de eerste verdieping is er een witstenen boog.
Wat betreft de klokken is er in 1575 melding van 4 stuks. Momenteel zijn er twee klokkenwaarvan de oudste dateert van 1720. Wegens barst in de mantel diende zij in 1955 te Leuven te worden hergoten (gewicht l200kg). De (kleine) klok van 1774 werd door de bezetter opgevorderd in 1943 (900kg). Later werd zij in 1945 teruggevonden in Hoegaarden en met man en macht feestelijk teruggebracht naar Berg.

Het torenuurwerk dateert van 1641. Sinds 1971 zijn de wijzers en plaat verlicht.
In de Kerstperiode is de toren getooid met een verlichte ster.

installatie van de ster