Triptiek “De Heilige Drievuldigheid”

Dit meesterwerk heeft ooit gehangen ín de voormalige Sint-Lambertuskapel van Lelle, een gehucht van Berg. Deze waardevolle triptiek bestaat uit vijf schilderijen: twee zijpanelen en een middenpaneel.
Op de voorzijde van de zijpanelen zien we de schenkers van het kunstwerk en op de achterzijde is de ,,Geseling” en “Kruisafneming” van Christus geschilderd.
Op het middenpaneel prijkt de “Heilige Drievuldigheid” .

De triptiek wordt gesloten aan het begin van de Adventsperiode.

Dit kunstwerk is van de.hand van een anoniem meester uit de school van de Vlaamse Primitieven.
Uit een recent dendrochronologisch onderzoek weten we dat we het kunstwerk in het derde kwartaal van de l5de eeuw kunnen situeren.

Website Triptiek

meer over de triptiek op deze website

Beschrijving:

 • De triptiek van de Heilige Drievuldigheid.
  Na lange verwikkelingen tussen de jaren 1896 en 1956, waaraan de twee oorlogen niet vreemd waren, evenals de vele verschillende standpunten van de opeenvolgende parochieleiders, het aartsbisdom, het gemeentebestuur en de ambtenaren bevoegd voor het kunstpatrimonium volgde de beslissing dat dit kunstwerk eigendom is van de Kerkfabriek van Berg. De triptiek, zoals we hem kunnen bezichtigen in het koor van de kerk werd van 2006 tot 2009 volledig gerestaureerd in het “Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium “.
Het middenpaneel .
 • Het middenpaneel
  De Heilige Drievuldigheid is omringd door engelen die de passietuigen van Christus dragen, het geheel op een gouden achtergrond. De drie personen zijn voorgesteld onder een menselijke gedaante, merkwaardig genoeg dus ook de Heilige Geest, die anders onder de vorm van een duif wordt afgebeeld.
 • Sommige experts wijzen op de strenge kerkelijke regels uit de I6de en 17de eeuw, in verband met het afbeelden van God. God mocht alleen voorgesteld worden zoals beschreven in het Evangelie. Mogelijk zouden als gevolg hiervan vroegere kunstwerken, die van deze regel afweken, vernietigd zijn tijdens de Contrareformatie. Het drieluik van Berg zou hieraan kunnen ontsnapt zijn!
 • Het rechterluik
  Dit luik stelt de schenkster voor, knielend voor haar getijdenboek. Achter haar staat Johannes de Evangelist, die een gouden kelk draagt met een draakfiguurtje erboven, evenals vier jonge biddende vrouwen. Verder bevat dit luik heel wat interessante bijzonderheden, zoals een in detail geschilderd vergezicht op een stad. De achterkant van dit luik stelt de kruisafneming voor.
 • Het linkerluik
  Dit luik is erg beschadigd, en stelt de schenker voor. Van de heilige achter hem is nauwelijks nog wat te herkennen. Verder staan er nog twee mannelijke figuren in afgebeeld. De achterkant stelt de geseling van Christus voor.
  In het Academisch Museum te Wenen hangt een werk van Dieric Bouts, “De Kroning van de Maagd” dat qua stijl zeer sterk gelijkt op het middenpaneel van de triptiek te Berg.
  Ondanks vele studies door bekende kunsthistorici en recente nog aan gang zijnde onderzoeken zijn de schilder, noch de schenkers gekend.
De “achterkant” van de gesloten triptiek.